fbpx

Välkommen till
The Target Gun Club

Kom till skott med din skytteträning, bli medlem i the target gun club!
 

Utvecklings-

stege

The Target Gun Club - Matris 150520 kopia

FAQ

Här är svaren på de vanligaste frågorna. Om du inte hittar svaret på din fråga kontakta då [email protected]

– Aktiv medlem i en skytteförening i minst 6 månader med minst 12 träningstillfällen inom 6månader.

– Fyllda 18 år.

– EU-medborgare.

– Vara lämplig att utöva skytte och inneha vapen (lämplighetsprövning görs av polisen, slagning i belastningsregistret).

– Godkända skjutprov enl respektive förbund.

– Gått “Grönkorts” utbildningen med godkänt resultat.

Vi tillhandahåller klubbvapen i vapengrupp C  för alla medlemmar som har behov av att låna vapen.

Pistolskyttekortet är en grundläggande skytteutbildning för medlemmar i en skytteförening ansluten till Svenska Skyttesportförbundet/ Svenska Pistolskytteförbundet.

Vår utbildning är uppdelad på två dagar och innefattar teori, skjutövningar samt skriftligt prov. Vi håller denna utbildning minst 4 gg per år vilket innebär att alla ges möjlighet att genomgå utbildningen under sina första sexmånader som medlem.

Kompetensserierna för pistolskyttemärket får skjutas på inomhusbana. Alla serier skall skjutas i stående ställning. Vid precisionsserie får stödhand inte användas. Inte heller får stöd förekomma i annan form, t.ex. med pistolsnodd. Vid tillämpningsserie är stödhand tillåten, färdigställning 45°. Påbörjad serie skall skjutas utan avbrott. För erhållande av pistolskyttemärke erfordras att skytt under kalenderår vid tränings- och/eller tävlingsskjutning, anordnad enligt av Svenska Pistolskytteförbundet fastställda bestämmelser, visat följande prov på skjutskicklighet, nämligen:

Att i 3 precisionsserier mot Pistoltavla 25 m precision 25 m avstånd, 5 skott, 6 minuters skjuttid ha uppnått Guld 46 poäng.

För personer som ett föregående år fyllt 55 år gäller 1 poäng mindre per serie, och för personer som ett föregående år fyllt 65 år, 2 poäng mindre per serie.

Föreningsintyg kan utfärdas när skytt uppfyllt aktivitetskrav och fodringar (se ovanstående punkter) samt anses vara lämplig att inneha vapen. Intyget utfärdas av skytteföreningens styrelse.

Förklaring till hur man fyller i föreningsintyget

Börja med att fylla i alla grunduppgifter på intyget. Nedan kommer en “dummie”på hur du fyller i övriga fält.

Här fyller du i om du redan fått diarienr från polisen. Annars lämnas fältet blankt.

1 Här fyller du i om du redan fått diarienr från polisen. Annars lämnas fältet blankt.
2 Detta org.nr uppges.
3 Denna skytteförening tillhör du.
4 Vid ansökan för ditt första vapen kryssa i denna ruta.
5 Vid din första ansökan ange: Vapengrupp C Precision.
6 Detta fält lämnas tomt vid ansökan om vapen nr.1.
7 Detta fält fylls i av styrelsen

OBS!!!! Läs igenom sidan 3 på föreningsintyget.

Här hittar du mallen

Alla ansökningar gällande vapentillstånd/licens godkänns av polisen. Aktuella ansökningsblanketter hittar ni på polisens hemsida.

Till licens blanketten

Vår förening heter Västberga Pistolskytte Klubb org.nr 802472-2731.

Föreningen är ansluten till: Svenska Pistolskytteförbundet samt Svenska Sportskytteförbundet.

 Se Svenska Pistolskytteförbundet samt Svenska Sportskytteförbundets hemsidor. https://www.pistolskytteforbundet.se/

https://www.skyttesport.se/

Antalet vapen som en licensinnehavare får inneha är idag kraftigt begränsat. Nya licensinnehavare får endast i undantagsfall ha fler än fyra vapen för preciserade ändamål och då som mest sex stycken. Undantaget är strikt reglerat och licensinnehavaren måste kunna bevisa att behov föreligger t.e.x för tävlingsskytte på elitnivå.

Polisen gör en samlad bedömning utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.

Läs mer: FAP 551-3 på Polisens hemsida https://polisen.se/

Nej, Västberga Pistolklubb utövar inte IPSC skytte då vi ej är med i Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet.

Logga

in

Kontakta

Oss

Tyck

Till