Boka tid

På skjutbanan

 • Är egen s.k. handladdad ammunition samt wadcutterammo är ej tillåten.
 • Det ej tillåtet med dragning från hölster (undantag kan ges till PPC utbildade skyttar alt. IPSC skyttar endast efter särskilt tillstånd från styrelsen / instruktör).
 • Är förtäring ej tillåtet.
 • Används endast måltavla för skyttereglementet enligt Pistolskytteförbundets skyttegren (dvs. Precision eller Fält i reducerad form)
 • Ska skjutavstånd följa reglementet enligt Pistolskytteförbundets skyttegren (Precision 25m. , Fält i reducerad form se klubbens regelbok)
 • SKALL hörselskydd alltid brukas!
 • Är s.k. rapid fire EJ tillåtet.
 • Stör vi inte andra skyttar i onödan. Visa respekt!
 • Passar vi tider, banan skall vara avstädad och tillgänglig när ditt pass tid är slut.
 • Sopa undan tomhylsor framåt på banan, släng skräp i soptunnan, rulla ihop rullar med täcklappar och lägg tillbaks i skåpet.
 • Skall eventuella guldserier styrkas och loggas i skytteloggen av behörig skjutledare / instruktör.
 • Har du bokat en bantid med A (B,R)-vapen är det också godkänt att skjuta med ditt C-vapen under förutsättning att bantiden kan hållas. Intyg om aktivitet i skytteloggen ges dock endast för bokat pass skyttebehörighet. Exempel: Bokar du en tid för A-vapen , loggas det A-vapen i din skyttelogg även om du också skjutit med C-vapen samma tid. 

.22 kaliber = C-vapen  |  9mm (9×19 luger) = A-vapen  |  .38 special = R-vapen  | .45 kaliber = A-vapen  |  .357 / .44 kaliber = M-vapen (magnumskytte tillämpas ej) 

LOGGBOK

Det är viktigt att din skytteaktivitet loggas i loggboken. Detta är ett krav för att vi ska kunna hjälpa dig med föreningsintyg inför licensansökan, oavsett om du avser söka licens för nytt vapen eller förlänga en tidsbegränsad licens. Notera att pistolskytteförbundet kräver aktivitet minst en gång per år, medans polisen kräver minst 12 loggade tillfällen de senaste sex månaderna vid ansökan om första vapnet, samt 6 loggade tillfällen de senaste 6 månaderna vid förnyelse av licens. Klubben följer polisens riktlinjer. Medtag alltid skytteloggen från The Target vid bokad pass!

BANTIDER:

Här bokar du som Medlem (GRÖN) A-vapen tid på vår skjutbana för skytteformen precision eller fältskytteövning.

Klicka på gå vidare / continue

Logga

in

Kontakta

Oss

Tyck

Till